Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Orbis Oy, PL 15, FI-00421 Helsinki, Y-tunnus 0112274-7

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Linna-Aro jani.linna-aro(at)orbis.fi

Rekisterin nimi

Orbis Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Orbis Oy:n asiakas- ja liikesuhteiden hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan käsitellä myös Orbis Oy:n yhteistyökumppaneiden toimesta markkinointiin tai tekniseen hallinnointiin liittyvissä tehtävissä (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).
Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yrityksen nimi ja yhteystiedot
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero
  • Yhteyshenkilön sähköposti
  • Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Orbis Oy:n oma toiminta sekä yleisesti saatavilla olevat internetlähteet ja Asiakastieto Oy:n tietokanta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu EU:n komission hyväksymiä sopimuslausekkeita käyttäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmät on suojattu salasanoilla ja muilla teknisesti tarvittavilla toimenpiteillä.

Tietojen korjaaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi. Tiedon korjaamisoikeus on eri asia kuin tiedon poistamisoikeus. Mikäli henkilöllä Orbis Oy:n kanssa asiallinen yhteys vireillä tai tilaushistoriaa, ei Orbis Oy:llä ole velvollisuutta poistaa kyseisen henkilön tietoja rekisteristään.

Henkilöllä on mahdollista kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin. Tällöin Orbis Oy merkitsee rekisteriinsä henkilön tietojen kohdalle markkinointikiellon.

Päivitetty viimeksi 30.11.2015

Tuotteiden hinnat näytetään Alv 0%.